Åse Jolin Mellgård – Clinical R&D, AstraZeneca

”Jag har hittat redskapen att kunna vända en svår situation till att se ljuset”

Min första tid som nybliven ledare präglades av vilsenhet. Vem var jag att leda andra? Hur skulle jag kunna vara en god rollmodell för ledarskap med alla förväntningar från styrelse, ledning och personal, naturlig och avspänd och samtidigt resultat- och målinriktad? Skulle mitt eget inre ledarskap vara tillräckligt starkt för att kunna bidra till andras växande?

Jag fann svaren på alla mina frågor i utbildningen. Jag förstod att jag behövde börja med mig själv och min egen vilja att utvecklas. Utifrån självkännedom ville jag bygga en grund för att kunna förstå och leda andra. Jag går nu mitt fjärde år. Idag är vilsenheten borta. Jag är trygg och ingenting skrämmer mig längre. Jag har hittat redskapen att kunna vända en svår situation till att se ljuset och inte enbart skuggan. Mitt lyssnande präglas av stark närvaro och mina medarbetarsamtal har ett nytt innehåll. Fördjupning av det som kommer upp leder till nya insikter, där medarbetaren finner sin egen potential till växande. Jag känner mig hållen och jag tar idag en självklar plats i världen.