Roberto Assagioli grundade Psykosyntesen

robertoPsykosyntesen grundades av Roberto Assagioli, som föddes 1888 i Venedig, Italien. Assagioli var psykiatriker och samtida med Freud. Assagioli var tidigt intresserad av psykoanalys. År 1910 presenterade han delar av Freuds tankegångar i Italien och anses vara den som först introducerade psykoanalysen där. Redan i ett rätt tidigt stadium kom han dock att ifrågasätta många av Freuds idéer om psyket. För Assagioli var idealet att utgå från det som var friskt hos individen istället för, primärt, fokusera på det patologiska i beteendet. Det som han reagerade på i Freuds teori var främst att vissa “högre” värden som kärlek, kreativitet, skönhet, andlighet borde ha ett egenvärde och studeras för sin egen skull. Assagioli kom så småningom att kalla sin teori “Psykosyntes”.

Ville se och utgå ifrån det friska i människan

Assagioli utgick från det friska i människan. Hans examensarbete i läkarutbildningen var en kritisk studie av Freuds teorier som fokuserade på människans sexuella och aggressiva drifter. Han såg att psykoanalysen endast såg till en del av människan och sökte en psykologi som tog hänsyn till hela personen; kreativitet och vilja, glädje och visdom likväl som impulser och drifter.

“Min bäste dr. Freud, […] Ni säger att människan är som ett hus med en källare och ett våningsplan. I mitt teoretiska hus finns det inte bara en källare och ett våningsplan. Det finns också en mellanvåning, en övervåning, ett soltak och en hiss.”

 

Efter avslutad läkarutbildning verkade Assagioli i Zürich. År 1912 började han praktisera psykiatri i Italien. Under de kommande åren utarbetade han en teoribildning och ett arbetssätt som han gav namnet psykosyntes (1926).

Psykosyntesen spreds och blev internationellt erkänd

Efter andra världskriget blev psykosyntesen mer internationellt erkänd. År 1961 grundade Assagioli Instituto di Psicosintesi som fick sitt säte i Florens med filialer i Rom och Bologna. Assagioli deltog i skapandet av den humanistiska och transpersonella psykologin under 1960-talet. Den lade tyngdpunkten på människans strävan mot helhet och möjlighet till växande och vidgande av medvetande, hälsa, kärlek och glädje. Idag finns psykosyntesen världen över.

Han var före sin tid

Mycket av innehållet i psykosyntes var före sin tid tex medvetenheten om nuet och dess betydelse, det vi idag kallar “Mindfulness”. Ett annat viktigt inslag i psykosyntesens teori och praktik är av-identifiering. Med Assagiolis egna ord så ”domineras vi av allting som vårt själv identifierar sig med. Vi kan själva dominera och ta kontroll över allting som vi avidentifierar oss ifrån.”

“Vi styrs av allt inom oss som vi identifierar oss själva med. Det vi väljer att inte identifiera oss med, kan vi istället styra.” 

– Roberto Assagioli, grundare Psykosyntesen

Håll dig uppdaterad!

right-nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Läs mer >>

Att växa och utvecklas med Psykosyntes!

Lifeforedu170x86

Läs mer om våra kurser och utbildningar!

Läs mer >>

Vem går kurs hos oss?

right-kursdeltagare

Möt några av våra deltagare!

Läs mer >>

Hållbara medarbetare och företag!

right-hallbaramedarbetare

Läs om resultaten av våra utbildningar och ta del av tre chefers berättelser!

Läs mer >>