Psykosyntesinstitutes lärare

PsykosyntesInstitutets uppgift är att hjälpa människor att utvecklas på ett personligt plan. Vår viktigaste resurs i det arbetet är våra lärare. Vi engagerar därför enbart lärare med väl dokumenterad kompetens, lång erfarenhet och en grundmurad vilja att möta människor där de befinner sig för att föra dem mot önskade mål.

Våra lärare har mångårig erfarenhet av arbeta med människor i utveckling. De har gedigen utbildning och erfarenhet inom psykosyntes, och många har också med sig erfarenheter och utbildningar från andra psykologiska inriktningar. Vi tror på en bredd och ett djup i kompetensen i syfte att ge bästa möjliga resultat för våra deltagare och elever. Av denna anledning har vi även lärare från bl.a. England, men övervägande del av lärarkåren kommer från Sverige.

Vår introduktionskurs Fundamentals®- Essential Life Skills genomförs alltid på svenska. Grundutbildning och övriga utbildningar genomförs på svenska och engelska. Jämte läraren finns en lärarassistent/koordinator som är diplomerad psykosyntesterapeut och som följer gruppen under hela året.

Psykosyntes Institutet är medlemmar av EFPP – the European Federation for Psychosynthesis Psychotherapy – www.psychosynthesis.net – en kvalitetssäkring för psykosyntesskolor i Europa.

För lärarna i terapeututbildningen följer vi de av EFPP fastställda riktlinjerna när det gäller kraven på kompetens och yrkeserfarenhet:

  • Att läraren har genomgått en professionell psykosyntesutbildning eller likvärdig utbildning.
  • Att läraren har minst 5 års erfarenhet av terapiverksamhet.
  • Att läraren har minst 1000 timmar erfarenhet av terapeutiskt arbete med klienter
  • Att läraren följer EFPP:s etiska kod för terapeutiskt arbete
  • Att läraren har genomgått en psykosynteslärarutbildning eller arbetat som lärling i ett antal år.