Kvalitetssäkring

– Medlemmar i EFPP, EAP och RACS

Inom PsykosyntesInstitutet har vi ett levande och pågående arbete runt kvaliteten på våra utbildningar och kurser. Som del i det arbetet är vi medlemmar i The European Federation for Psychosynthesis Psychotherapy (EFPP) och RACS – Register Auktoriserade Counsellers Sverige. European Federation for Psychosynthesis Psychotherapy (EFPP) – är en kvalitetssäkring för psykosyntesskolor i Europa. För att bli medlem i EFPP ställs ett antal krav, och medlemskapet kan ses som en kvittens på att PsI uppfyller ett antal kvalitetskrav i sin utbildning.

PsykosyntesInstitutet – en av två skolor i Sverige

I Sverige finns det två skolor som bedriver psykosyntesutbildningar enligt EFPP’s riktlinjer, PsykosyntesInstitutet i Göteborg och PsykosyntesAkademin i Stockholm.

För lärarna i terapeututbildningen följer vi de av EFPP fastställda riktlinjerna när det gäller kraven på kompetens och yrkeserfarenhet:

  • Att läraren har genomgått en professionell psykosyntesutbildning eller likvärdig utbildning.
  • Att läraren har minst 5 års erfarenhet av terapiverksamhet.
  • Att läraren har minst 1000 timmar erfarenhet av terapeutiskt arbete med klienter
  • Att läraren följer EFPP:s etiska kod för terapeutiskt arbete
  • Att läraren har genomgått en psykosynteslärarutbildning eller arbetat som lärling i ett antal år.

 EAP – European Association of Psychotherapy

Genom EFPP är PsykosyntesInstitutet också medlemmar i EAP – European Association of Psychotherapy – som bevakar psykoterapifrågor inom EU.

RACS – Register Auktoriserade Counsellors Sverige

PsykosyntesInstitutet är även medlemmar i RACS – Register Auktoriserade Counsellors Sverige.