Kvalitetssäkring

The European Federation for Psychosynthesis Psychotherapy

Inom PsykosyntesInstitutet har vi ett levande och pågående arbete runt kvalitet på våra utbildningar och kurser. Som del i det arbetet är vi medlemmar i *EFPP –  The European Federation for Psychosynthesis Psychotherapy och RACS: Register Auktoriserade Counsellers Sverige. I Sverige finns det två skolor som bedriver psykosyntesutbildningar enligt EFPP’s riktlinjer, PsykosyntesInstitutet i Göteborg och PsykosyntesAkademin i Stockholm.

*EFPP – The European Federation for Psychosynthesis Psychotherapy – är en kvalitetssäkring för psykosyntesskolor i Europa. För att bli medlem i EFPP ställs ett antal krav, och medlemskapet kan ses som en kvittens på att PsI uppfyller ett antal kvalitetskrav i sin utbildning.

För lärarna i terapeututbildningen följer vi de av EFPP fastställda riktlinjerna när det gäller kraven på kompetens och yrkeserfarenhet:

  • Att läraren har genomgått en professionell psykosyntesutbildning eller likvärdig utbildning.
  • Att läraren har minst 5 års erfarenhet av terapiverksamhet.
  • Att läraren har minst 1000 timmar erfarenhet av terapeutiskt arbete med klienter
  • Att läraren följer EFPP:s etiska kod för terapeutiskt arbete
  • Att läraren har genomgått en psykosynteslärarutbildning eller arbetat som lärling i ett antal år.

European Association of Psychotherapy – EAP

Genom EFPP är PsykosyntesInstitutet också medlemmar i EAP – European Association of Psychotherapy – som bevakar psykoterapifrågor inom EU.

Register Auktoriserade Counsellors Sverige – RACS

PsykosyntesInstitutet är även medlemmar i RACS – Register Auktoriserade Counsellors Sverige.

Håll dig uppdaterad!

right-nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Läs mer >>

Att växa och utvecklas med Psykosyntes!

Lifeforedu170x86

Läs mer om våra kurser och utbildningar!

Läs mer >>

Vem går kurs hos oss?

right-kursdeltagare

Möt några av våra deltagare!

Läs mer >>

Hållbara medarbetare och företag!

right-hallbaramedarbetare

Läs om resultaten av våra utbildningar och ta del av tre chefers berättelser!

Läs mer >>