OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Välkommen till PsykosyntesInstitutet i Sverige

– vi utbildar i mänskligt växande

På PsykosyntesInstitutet utbildar vi i mänskligt växande; personligt och professionellt. Vi har en unik erfarenhet att hjälpa människor att utveckla ett hållbart inre ledarskap och hitta sin väg mot ett mer tillfredsställande och harmoniskt liv privat och professionellt.

Det är vad psykosyntes handlar om

Och det är vad Psykosyntes handlar om – att ju bättre du förstår och tycker om dig själv, desto bättre kan du leda dig själv mot det liv du vill leva. För att göra det behöver du inkludera hela dig – kroppen, intellektet, känslorna och själen. Syntes betyder att sätta ihop, skapa helhet – det är inte konstigare än så.

På PsykosyntesInstitutet tillhandahåller vi verktyg för personligt växande åt människor och organisationer som vill utvecklas, och har modet att söka och lyssna inåt. Vi erbjuder kurser och utbildningar för ökad personlig medvetenhet utifrån psykosyntesens inkluderande förhållningssätt.

Vi guidar människor till ökad insikt

Vi har guidar människor till ökad insikt om sig själva, förståelse för andra människor samt förståelse och utveckling av den egna viljan sedan 1989 då Psykosyntes Institutet startades. Institutet drevs då som en stiftelse, Stiftelsen Svenska Psykosyntes Institutet. Hösten 2012 bildades Psykosyntes Institutet i Sverige AB, som nu förvaltar mer än 25 års erfarenhet, driver och utvecklar PsykosyntesInstitutet vidare. Idag är PsykosyntesInstitutet är ett aktiebolag som är fritt och obundet av politiska, religiösa och andra gruppintressen. Bolaget är egenfinansierat och alla vinstmedel används till att stärka och utveckla verksamheten.

Vision

Vår vision är en värld där trygga och harmoniska människor följer sin inre röst och möter varandra med mod, empati och respekt.

Syfte

Vårt syfte är att tillhandahålla verktyg för personligt växande åt människor och organisationer som vill utvecklas, och har modet att söka och lyssna till sin inre röst. Det gör vi genom att erbjuda kurser och utbildningar i personlig utveckling med psykosyntesens inkluderande förhållningssätt som grund.

Värderingar

I vår värld strävar vi efter att vara lyhörda, empatiska, modiga och respektfulla. Vår utgångspunkt är att människan i grunden är god och möter var och en från den platsen – utan dömande. Genom att våga vara oss själva och uttrycka vår vilja, utan att gå över våra egna eller andras gränser, skapar vi en värld där alla får plats med sina unika egenskaper. Det ger utrymme för gemenskap, samhörighet och glädje i att dela med oss av det vi tror på.

Ledning

PsykosyntesInstitutets ledning består av Cecilia Angelin- Vd,  Ann-Christine G. Kjellgren – Studierektor och Polly Plowman – Huvudlärare. Tillsammans har ledningen en gedigen plattform genom sin bakgrund från näringsliv, utbildning, ledarskap samt utveckling av organisation och människor. Samtliga är utbildade psykosyntesterapeuter och möter människor i samtal i egen verksamhet samt i lärarrollen.

Håll dig uppdaterad!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Att växa och utvecklas med Psykosyntes!

Läs mer om våra kurser och utbildningar!

Vem går kurs hos oss?

Möt några av våra deltagare!