OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Psykosyntes Institutet

Vision

Vår vision är en värld där trygga och harmoniska människor följer sin inre röst och möter varandra med mod, empati och respekt.

Syfte

Vårt syfte är att tillhandahålla verktyg för personligt växande åt människor och organisationer som vill utvecklas, och har modet att söka och lyssna till sin inre röst. Det gör vi genom att erbjuda kurser och utbildningar i personlig utveckling med psykosyntesens inkluderande förhållningssätt som grund.

Värderingar

I vår värld strävar vi efter att vara lyhörda, empatiska, modiga och respektfulla. Vår utgångspunkt är att människan i grunden är god och möter var och en från den platsen – utan dömande. Genom att våga vara oss själva och uttrycka vår vilja, utan att gå över våra egna eller andras gränser, skapar vi en värld där alla får plats med sina unika egenskaper. Det ger utrymme för gemenskap, samhörighet och glädje i att dela med oss av det vi tror på.

Ledningen

Psykosyntes Institutets ledning består av Cecilia Angelin- Vd,  Ann-Christine G. Kjellgren – Studierektor och Polly Plowman – Huvudlärare. Tillsammans har ledningen en gedigen plattform genom sin bakgrund från näringsliv, utbildning, ledarskap samt utveckling av organisation och människor. Samtliga är utbildade psykosyntesterapeuter och möter människor i samtal i egen verksamhet samt i lärarrollen.

Psykosyntes Institutet startades 1989 och drevs då som en stiftelse, Stiftelsen Svenska Psykosyntes Institutet. 2001 tog PsykosyntesInstitutet i Göteborg AB över verksamheten. Hösten 2012 bildades Psykosyntes Institutet i Sverige AB, som nu förvaltar 25 års erfarenhet och driver och utvecklar Psykosyntes Institutet vidare. PsI är ett aktiebolag, fritt och obundet av politiska, religiösa och andra gruppintressen. Bolaget är egenfinansierat och alla vinstmedel används till att stärka och utveckla verksamheten.

Håll dig uppdaterad!

right-nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Läs mer >>

Att växa och utvecklas med Psykosyntes!

Lifeforedu170x86

Läs mer om våra kurser och utbildningar!

Läs mer >>

Vem går kurs hos oss?

right-kursdeltagare

Möt några av våra deltagare!

Läs mer >>

Hållbara medarbetare och företag!

right-hallbaramedarbetare

Läs om resultaten av våra utbildningar och ta del av tre chefers berättelser!

Läs mer >>