Terapeututbildning År 3 till År 5

– diplomerad psykosyntesterapeut

Vår terapeututbildning ger dig efter diplomering behörighet att verka som psykosyntesterapeut. Som färdig psykosyntesterapeut kan du kombinera yrket med ditt nuvarande arbete alternativt öppna egen verksamhet.

Utbildningen verkar även för att sprida själens betydelse i den terapeutiska processen, betydelsen av sökandet efter en mening med våra liv och vetskapen av vår tillhörighet till ett större sammanhang. I utbildningen får du lära dig att skapa utrymme för det friska i varje individ samt stärka tilliten till människans egna inneboende kraftkälla.

Utbildningen löper över tre år där det tredje året i huvudsak handlar om att praktisera terapeutyrket under handledning samt att skriva diplomarbetet.

Praktik och Diplomarbete

Under praktiktiden skriver du ditt diplomarbete, en djupgående fallstudie av en klient som du träffat mer än 20 timmar, som visar hur du tillämpar dina terapeutiska färdigheter och psykosyntes i arbetet med klienter. Praktiktiden är även det utrymme då du praktiserar som psykosyntesterapeut under regelbunden handledning och fördjupar din egen kompetens steg för steg. Du organiserar din handledning i grupp själv, med av oss godkända handledare, och du praktiserar så länge att du kommit upp till kravet på 200 timmar klientarbete.

Vem har nytta av denna utbildning?

Står du inför valet att skola om dig, vidga din kompetens eller välja en ny yrkesväg och känner en mening att leda andra människor i djupa processer och följa deras utveckling är detta en utbildning för dig.

Utbildningens mål och syfte

Syftet med PsI´s 3-åriga påbyggnadsutbildning till psykosyntesterapeut är att lära ut hantverket och förhållningssättet att kunna leda en annan människa djupare in i sig själv, in till det som behöver bearbetas och det som vill växa fram – att vägleda en annan människa till att bli mer av den hon är och uppleva en större helhet i livet och tillvaron.

Tidigare deltagare om Terapeututbildningen;

”Att lära sig möta en människa och hjälpa henne vidare har varit en fantastisk resa.”

”Min ödmjukhet inför människan och livet har ökat med varje utbildningsår.”

”En utbildning jag har användning för i alla mina roller – inte bara i rollen som terapeut.”

Innehåll

Utbildningen fokuserar bl.a. på följande områden;

 • Själens språk
 • Psykosyntesmodeller
 • Viljan och transformation
 • Fältets betydelse
 • Delpersonligheter
 • Existentiella livsfaser och vändpunkter
 • Förmågan att fördjupa den terapeutiska processen
 • Arbetet med myter/drömmar
 • Överföring/motöverföring
 • Psykopatologi
 • Videoinspelning
 • Den inre kritikern
 • Lilla och Stora fallstudien

Informationsblad

Kursdatum År 3 T

För ytterligare information kontakta
terapeutlinjen@psykosyntesinstitutet.se

För vem

Utbildningen ställer krav på att du har gått vår tvååriga grundutbildning i personlig utveckling med psykosyntes eller likvärdig utbildning.

Kursavgift

Avgift per år för år 3 resp. år 4

 • 68.000:-/år inkl. moms för privatpersoner
 • 68.000:-/år exkl. moms för ensamföretagare
 • 86.000:-/år exkl. moms för övriga företag

Avgift per år för år 5

 • 38.000:-/år inkl. moms för privatpersoner
 • 38.000:-/år exkl. moms för ensamföretagare
 • 48.000:-/år exkl. moms för övriga företag

Kostnad för litteratur, internat under sommarskolan samt egenterapi (min. 25 timmar) tillkommer.

Anmälan – Terapeututbildning

Anmäl ditt intresse här

Anmälan senast fyra veckor innan kursstart – därefter i mån av plats.

Villkor och avbokning