Psykosyntesens Symbolik

– Personligt växande med hjälp av Psykosyntesens symbolspråk

Under tre kvällar/ en helg ges du som tidigare gått någon Psykosyntesutbildning möjlighet att utifrån de symboler du tidigare kommit i kontakt med, tillsammans med  Psykosyntesens symbolik fördjupa budskapen från ditt omedvetna –  din inre värld.

De här kvällarna/veckoslutet är för dig som vill komma tillbaka till PsykosyntesInstitutet, till att utforska vidare och dela i grupp igen.

Vår metodik är upplevelsebaserad

Vår metodik är upplevelsebaserad. Det innebär att du med hjälp av olika övningar och tillsammans med andra, får möjlighet att fördjupa din kontakt med dig själv och din inre värld – de här kurstillfällena genom dina symboler, drömmar och ditt livs berättelser.

Ytterligare steg på din resa mot fördjupad personlig utveckling

Du utforskar din inre längtan, dina inre konflikter för en fördjupat förståelse och integration. Ju bättre du förstår dig själv, desto bättre kan du leda dig själv i ditt liv.

Våra kurstillfällen tillsammans ger utrymme för

  • Fortsatt personligt växande med Psykosyntes som utgångspunkt
  • Symbolik som integrerande verktyg
  • Reflektion & insikter kring symbol som röst för det inre
  • Samvaro i grupp – plats att lyssna, berätta och dela

Innehåll

Tre kurskvällar/en helg träffas vi med Psykosyntesens Symbolik som utgångspunkt.

Kursledare: Cecilia Angelin

För vem

Kursen vänder sig till dig som vill fortsätta utveckla din självkännedom. Du är sedan tidigare bekant med Psykosyntesens verktyg.

Kursavgift

Helgkurs

2400,- inkl moms privatpersoner

2400,- exkl moms för företag

Anmälan – Psykosyntesens Symbolik

Anmälan senast 5 dagar innan kursstart – därefter i mån av plats

Anmäl dig här.

Villkor och avbokning