Personlig utveckling År 1 och År 2

– hållbart och på djupet med psykosyntes

Vår tvååriga utbildning vänder sig till dig som har gått introduktionskursen Fundamentals® och som vill ta ett medvetet kliv framåt och därmed ge dig själv en mer omfattande och hållbar förändring i livet. Det kan handla om relationen till dig själv, din familj och dina vänner eller relationen till ditt arbete och arbetsliv. I vår utbildning ingår alla delar.

Under sex helger per år (fredag-söndag) samt en internatvecka i början av sommaren, erbjuder vi dig möjligheten att växa och utvecklas i alla delar av ditt liv, såväl yrkesmässiga som djupt personliga, där konsten att relatera står i centrum. Utbildningen äger rum i en grupp som följs åt, där mycket utrymme också skapas för egen reflektion.

Varaktig förändring behöver tid

Precis som de mönster du idag lever i har formats över tid, behöver förändring till nya mönster som bättre gynnar dig och fyller dina behov också tid. Vi har därför medvetet skapat en tvåårig grundutbildning då vi vet att detta tidsperspektiv ger bättre förutsättningar för varaktig och hållbar förändring.

Du anmäler dig till hela utbildningen men har möjlighet att göra uppehåll eller avsluta efter första året. För att du ska kunna leva ditt liv som vanligt är utbildningen upplagd så att du kan gå den parallellt med ditt yrkesliv.

Vem väljer att gå vår utbildning?

Alla som möter människor har glädje av vår utbildning. Gör du det i ditt arbete, kommer du även ha stor nytta av den där. Våra deltagare kommer från många olika delar av arbetslivet och övriga livet. Det som förenar är att man kommit till en punkt i livet där man önskar få ut mer av sitt liv och vill utveckla sin potential inom ett eller flera områden i livet. Vi har en nedre gräns på 25 år men ingen övre gräns.

Utbildningen är också grunden i vår professionella påbyggnadsutbildning till Diplomerad psykosyntesterapeut samt till ledarskapsutbildningen Inre och Yttre ledarskap.

Utbildningens mål och syfte

Övergripande mål är att komma i kontakt med och stärka ditt kärnjag och stödja den inneboende kraft till förändring, utveckling och mognad som finns hos dig; att bli mer av den Du är.

Eftersom vi utgår från att vi själva är instrumentet i mötet med andra människor är detta också förutsättningen för våra påbyggnadsutbildningar.

Tidigare deltagare om Personlig utveckling År 1 och År 2

”Jag har blivit en mer harmonisk och grundad människa. Jag har fått tillgång till mer sidor hos mig själv.”

”Jag har släppt att bära andras skuldbördor t.ex., min självkänsla har blivit bättre.”

”Jag är en mer levande människa tack vare psykosyntesen.”

”Psykosyntesen har betytt väldigt mycket för mig och är den bästa investeringen som jag har gjort i mitt liv! Den har gett mig en personlig utveckling på djupet eftersom den ägt rum under så lång tid och gjorts ihop med andra människor som hjälpt mig att se mig själv.”

Innehåll

Utbildningen utgår från psykosyntesens tre perspektiv i vårt synsätt på människan:

 • Vår historia
 • Nutid, utmaningar och möjligheter
 • Varje människas unika potential för utveckling

Med dessa perspektiv som utgångspunkt kommer vi att utforska områden som;

 • Vad har format mig fram till idag
 • Medvetenhet på olika nivåer
 • Självkänsla – självrespekt – självförtroende
 • Mod, tillit och acceptans
 • Min vilja på olika nivåer
 • Relationer – till mig själv och till andra
 • Olika delar av mig själv och hur de styr mig
 • Kroppens budskap och hur de kan hjälpa mig
 • Min önskan och själens längtan
 • Vändpunkter i livet och hur jag vill gå vidare

För vem

Utbildningen ställer krav på att du har gått vår grundkurs i psykosyntes – Fundamentals®, och blivit godkänd.

Kursavgift

 • 48.000:-/år inkl. moms för privatpersoner
 • 48.000:-/år exkl. moms för ensamföretagare
 • 58.000:-/år exkl moms för övriga företag

Kostnad för litteratur, internatkostnad under sommarskolan samt egenterapi (min. 25 timmar/år) ingår inte i kursavgiften.

Anmälan

Anmäl dig här

Anmälan senast fyra veckor innan kursstart – därefter i mån av plats.

Villkor och avbokning