Handledarutbildning 1 år

– Diplomerad Handledare

Vår handledarutbildning ger dig efter diplomering behörighet att verka som transpersonellt och integrativt inriktad handledare.  Den här fortbildningen är för dig som vill vidga din kompetens och som känner en mening i att leda människor i fördjupande livs- och utvecklingsprocesser. Som färdig handledare kan du kombinera yrket med ditt nuvarande arbete alternativt i din egen verksamhet.


SYFTET MED UTBILDNINGEN är att lära ut hantverk och förhållningssätt för att leda en annan människa som i sin profession arbetar med människor – individ eller grupp.

Du får du lära dig att skapa utrymme för det friska i varje individ samt stärka tilliten till människans egna inneboende kraft. Utbildningen verkar även för att sprida själens betydelse i det mänskliga, betydelsen av sökandet efter en mening med våra liv och vetskapen om vår tillhörighet till ett större sammanhang. 

Påbyggnadsutbildning för Psykosyntesterapeuter

Handledarutbildningen är en påbyggnadsutbildning för dig som är Psykosyntesterapeut eller har annan likvärdig utbildning inom terapi, coaching eller ledarskap. Den löper över två terminer och avslutas med internatkurs juni 2019. Utbildningen ger dig efter diplomering behörighet att verka som transpersonellt och integrativt inriktad Handledare.

Lärare är Polly Plowman och John O’Reilly, båda mycket erfarna lärare, psykoterapeuter och handledare; tillsammans har de över 50 års professionell erfarenhet.

Cecilia Angelin, psykosyntesterapeut och diplomerad handledare, håller i de moduler som handlar om praktiken som handledare här i Sverige. 

Undervisning på engelska och svenska.

Praktik och Diplomarbete

Under praktiktiden skriver du ditt diplomarbete som visar hur du tillämpar dina praktiska och teoretiska färdigheter i arbetet med klienter. Genom handledning på handledningen fördjupar din egen kompetens steg för steg.

Vem har nytta av utbildningen?

För dig som vill vidga din kompetens eller välja en ny yrkesväg och som känner mening med att leda andra människor i fördjupande livs- och utvecklings processer.

”Att lära sig möta en människa och hjälpa henne vidare har varit en fantastisk resa.” 

 

Innehåll

Utbildningen fokuserar bl.a. på följande områden;

 • Teori och modeller för handledning
 • Möta en människa som möter människor
 • Utveckla kompetens över tid i yrkesrollen
 • Medvetet och omedvetet i handledning
 • Möta mångfald – kön, kultur, sexualitet
 • Transpersonellt- kreativitet, symbolik
 • Handledning av individer – i grupp
 • Diplomarbete

Omfattning: 106 lärarledda timmar fördelade på 6 kurstillfällen från oktober 2018 till sommarskola juni 2019.

Ytterligare information eller kontakta

info@psykosyntesinstitutet.se

För vem

Utbildningen ställer krav på att du har gått terapeututbildning eller annan likvärdig utbildning inom människostödjande yrkesroll.

Kursavgift

Avgift för 1 år handledarutbildning 

 • 37.000:-/år inkl. moms för privatpersoner
 • 37.000:-/år exkl. moms för ensamföretagare
 • 47.000:-/år exkl. moms för övriga företag

Kostnad för litteratur och internat under sommarskolan tillkommer.

Anmälan – Handledarutbildning

Anmäl ditt intresse här

Anmälan senast fyra veckor innan kursstart – därefter i mån av plats.

Villkor och avbokning