Hållbart ledarskap

– för dig som vill ta ett steg till i ditt ledarskap

Ju bättre du känner dig själv, desto bättre kan du leda dig själv och andra. Det är grunden för ett hållbart ledarskap och avgörande för hur vi mår som ledare, medarbetare och organisation.

Vad är då ett hållbart ledarskap? I de flesta företag finns verktyg i form av mallar för
målstyrning, budgetering, utvecklingssamtal mm. Alla dessa verktyg är viktiga delar i ledarskapet. Men hur är det med kunskapen om det allra viktigaste verktyget – ledaren själv? Försöker vi stoppa in även människan/ledaren i en mall? Eller vågar vi använda oss av det unika i vars och ens personlighet i ledarrollen? Det som gör skillnaden när det verkligen gäller…

I mer än 50 år har Psykosyntesen arbetat med att hjälpa människor att utveckla förmågan till ökad insikt om sig själva, förståelsen för andra människor samt förståelse och utveckling av den egna viljan. Det gör att vi har en unik erfarenhet med oss för att utveckla hållbart ledarskap – där du som människa är inkluderad.

Vi lyfter fram några av de viktigaste områdena för att utvecklas som chef och ledare, med perspektivet ”Ett hållbart ledarskap” i fokus – dvs. att hålla på lång sikt, inte bara här och nu;

 • Förmågan att förstå dina egna reaktioner, känslor och tankar
 • Kunskapen om hur du uppfattas av andra och vilka signaler du sänder ut
 • Insikten och förmågan att utöva din egen vilja i ledarskapet
 • Förståelsen för vad ledarskap och chefskap är
 • Förståelsen för helheten – hur ledarskapet hänger ihop med dig själv som människa och individ – på jobbet och privat
 • Möta medarbetare, kollegor och chefer i de svåra samtalen – från en trygg plats i dig själv

Allt detta syftar till att stärka ditt unika ledarskap och skapa hållbarhet – för dig själv, dina medarbetare och ditt företag.

Metodik

Kursen bygger på upplevelsebaserad inlärning med feedback och självutvärdering samt teoripass. Detta skapar goda förutsättningar för att du ska kunna omsätta och använda dina nya kunskaper i din vardag.

Lärare

Kursen leds av lärare med många års erfarenhet av ledarrollen och utveckling av företag och organisationer inom såväl privata som offentliga organisationer. Våra lärare är också utbildade psykosyntesterapeuter. Kombinationen ger en unik förståelse för vad som krävs för ett hållbart ledarskap samt en gedigen kompetens att möta människor där de är i sin roll.

Resultat av utbildningen

Efter genomförd utbildning skall du som deltagare ha med dig din personliga ”verktygslåda”.

Hållbart ledarskap skall bidra till:

 • Trygga och tydliga ledare – närvarande i sig själva och i mötet med andra
 • Ökad måluppfyllelse hos anställda och chefer genom ökad insikt om hur det egna ledarskapet påverkar motivation, stress och hälsa hos medarbetare – och sig själva.
 • Med ett gott ledarskap och engagerade medarbetare skapas ett företag som agerar i enlighet med sin vision, vilket i sin tur attraherar så väl kunder som potentiella medarbetare.

Innehåll

Kursen består av två samman-hängande heldagar som fokuserar på följande huvudteman;

Ledarskap – vad är det, vem är jag som ledare.
Stress – egen stress, andras stress, koppling mellan ledarskap och stress.
Kommunikation – svåra samtal och konflikter.
Mitt ledarskap – hur vill och kan jag bidra till hållbara organisationer och samhälle.

För bästa resultat skickar du, innan kursstart, in dina (och närmaste chefs) förväntningar på genomförd utbildning.

Efter utbildningen erbjuder Psykosyntes Institutet:

 • En- eller två-dagars uppföljning och fördjupning i grupp
 • Individuell uppföljning och fördjupning

Bokas separat

Hållbart Ledarskap – Folder

För vem

Kursen riktar sig till dig som har varit chef, ledare eller projektledare i minst ett år i privata eller offentliga företag/organisationer, och som vill utveckla och fördjupa ditt ledarskap. Ingen förförståelse avseende psykosyntes behövs.

Kursavgift

8.900 kr exkl. moms

Anmälan

Anmälan gör du här eller via mail till info@psykosyntesinstitutet.se

Anmälan senast två veckor innan kursstart – därefter i mån av plats.

Villkor och avbokning