Fundamentals II

– The Journey Continues

Fundamentals II – The Journey Continues är en uppföljningshelg för dig som tidigare gått Fundamentals eller mer, och som vill ha påfyllning där du nu befinner dig. Var det länge sedan du gick Fundamentals kan den vara en möjlighet att bli påmind om vad du en gång lärt dig, och även ett steg mot att fortsätta din personliga utveckling med vår grundutbildning.

Med dina upplevelser och insikter från Fundamentals som utgångspunkt följer vi upp med sex fördjupande seminarier där du får möjlighet att fortsätta resan. Från viljan arbetar vi vidare med delpersonligheter, livsmönster, själens längtan och vägen vidare.

Du får möjlighet till en djupare reflektion över dina livsmönster, vad de inneburit för dig och vad som kan bli möjligt om du tillåter dig att lämna gamla omedvetna bindningar. Vi tar kroppen till hjälp för att återuppväcka dolda sanningar om oss själva. I övrigt kommer du att känna igen arbetssättet från Fundamentals.

Tidigare deltagare om Fundamentals II;

”Mer fokus på kroppen positivt”

”En bra återkoppling till Fundamentals och fina steg vidare”

”Kursen kändes verkligen som en fortsatt resa, vilket var min önskan”

Innehåll

Kursen utgår från Fundamentals och fördjupar områden som:

  • Viljan
  • Delpersonligheter
  • Livsmönster
  • Själens längtan
  • Vägen vidare

För vem

Genomgått Fundamentals eller mer.

Kursavgift

  • 4.900 kr inkl. moms för privatpersoner
  • 4.900 kr exkl. moms för ensamföretagare
  • 6.900 kr exkl moms för övriga företag

För kurser som är på internat tillkommer kostnad för helpension och logi som betalas direkt till konferens-
anläggningen. Ca 1100:-/dygn i enkelrum, 2 dygn.

Anmälan – Fundamentals II

Anmäl dig här (länk till anmälningssidan) eller via mejl till info@psykosyntesinstitutet.se Ange kursdatum och kontaktuppgifter samt vilket år du tidigare gått Fundamentals eller längre utbildning.

Anmälan senast två veckor innan kursstart – därefter i mån av plats.

Villkor och avbokning