Om personlig utveckling

– Att vara människa är att utvecklas

Att vara människa är att utvecklas och det sker utan att du behöver tänka på det. Men att utvecklas innebär inte per automatik att du utvecklas i den riktning du själv skulle vilja. Ibland kanske du har gått vilse. Det är först när du tar reda på vem du är och vad du vill som du kan styra utvecklingen.

“Det finns mitt i skogen en oväntad glänta som bara kan hittas av den som gått vilse.”

– Tomas Tranströmer

 

Att förstå sig själv är basen

På PsykosyntesInstitutet utgår vi ifrån att ju bättre du känner dig själv, desto tryggare och mer harmonisk blir du. Genom den tryggheten har du lättare att förstå och möta andra människor och skapa bra relationer.

Viljan är viktig

Inom psykosyntesen är viljan ett centralt begrepp. Du lär dig hur du skalar av lager för att nå fram till den sanna viljan. Ofta känner man sig som en mer hel människa när de delarna av sig utvecklats ytterligare.

Inkludera känslor, intellekt, kropp och själ

I Psykosyntesens förhållningssätt ligger att inkludera känslor, intellekt, kropp och själ i lärande och utveckling. All vår utbildning bygger på upplevelsebaserad pedagogik, där du som deltagare använder dina egna upplevelser som bas för att därefter bygga på din förståelse genom teori, metoder och olika tekniker. Genom att använda dig själv och dina egna upplevelser i arbetet, får du en djupare förståelse för vad som styr och driver just dig. Vi kallar det att ”förstå med kroppen”, inte bara med huvudet. Resultatet är att den utveckling du tillgodogör dig stannar kvar och blir en helhet. Du har sedan alltid dina verktyg med dig – dina upplevelser och dig själv! På PsykosyntesInstitutet har duktiga och erfarna lärare som guidar dig igenom det som är din resa.

Vi focuserar på det friska och potential

Psykosyntesen bygger på att fokusera på det friska och att utveckla mot var och ens fulla potential utan dömande och utan färdiga modeller att passa in i. Det vi ger näring har möjlighet att växa och det är du som bestämmer vad som ska växa hos just dig.

Första steget på en utvecklingsresa

Första steget på utvecklingsresan hos oss på PsykosyntesInstitutet börjar oftast med vår 6-dagars kurs Fundamentals® – Essential Life Skills. Läs mer om den och våra övriga kurser och utbildningar under flikarna som följer.

”Jag säger ofta till människor; Fundamentals®- Essential Life Skills är den bästa kurs jag gått!”

-Kay Pollak, Filmregissör

Se datum för våra kurser och utbildningar under respektive flik/sida eller i vårt kalendarium.

Söker Du företagsanpassade kurser – kontakta oss så gör vi ett upplägg.

Informationskväll

För dig som vill veta mer om psykosyntes.

» Läs mer

Prova på dag

En dag att utvecklas och komma närmare dig själv.

» Läs mer

Hållbart Ledarskap

För dig som vi ta ett steg till i ditt ledarskap.

» Läs mer

Fundamentals®-Essential Life Skills

För dig som vill ta steget och börja styra din utveckling mot ett mer tillfredsställande liv.

» Läs mer

Självklar – Continued Life Skills

Självklar – Continued Life Skills är en ny fristående uppföljare för dig som tidigare gått minst Fundamentals®.

» Läs mer

Personlig utveckling År 1 och År 2

Vår tvååriga utbildning vänder sig till dig som vill ta ett medvetet kliv framåt och därmed ge dig själv en mer omfattande och hållbar förändring i livet.

» Läs mer

Inre & Yttre ledarskap År 3

Denna kurs är för dig om vill få redskap att stå kvar i den värdegrund som du byggt genom grundutbildningen.

» Läs mer

Terapeututbildning År 3-5

En yrkesutbildning för dig som vill verka som psykosyntesterapeut.

» Läs mer

Mindfulnesskurs

Vår mindfulness kurs är för dig som vill ta ett steg mot att leva mer här och nu och göra dig fri från stress och oro i vardagen.

» Läs mer