Hållbara företag kräver hållbara ledare och medarbetare

– vi erbjuder verktyg för hållbart ledarskap och medarbetarskap

Hållbarhet är ett viktigt ledord idag. Många utbildningar vänder sig till företag och organisationer med syfte att utveckla ledare och medarbetare på olika sätt. Vad är skillnaden på dem och det vi på PsykosyntesInstitutet erbjuder?

Att förstå sig själv är basen

På PsykosyntesInstitutet utgår vi ifrån att ju bättre du känner dig själv, desto tryggare och mer harmonisk blir du. Genom den tryggheten har du lättare att förstå och möta andra människor, vilket i slutändan leder till bättre arbetsklimat och hållbara företag. För oss på Psykosyntes Institutet innebär hållbarhet därför att erbjuda verktyg för att du som människa, medarbetare och ledare ska bli mer hållbar.

För att nå resultat är det också viktigt med vilja. Inom psykosyntesen är viljan ett centralt begrepp. Du lär dig hur du skalar av lager för att nå fram till den sanna viljan. Där är vår kombination; trygghet och harmoni inifrån i kombination med en medveten vilja tror vi är en god bas för hållbar effektivitet, hållbara resultat och hållbar lönsamhet.

Upplevelsebaserad metodik med tydlig feedback

Samtliga våra utbildningar bygger på upplevelsebaserad inlärning, där feedback och självutvärdering är viktiga ingredienser. Genom att använda dig själv och dina egna upplevelser i arbetet, får du en djupare förståelse för vad som styr och driver just dig. Vi kallar det att ”förstå med kroppen”, inte bara med huvudet. Först därefter bygger vi på med ytterligare förståelse i form av teori och modeller. Resultatet är att den kompetensutveckling du tillgodogör dig stannar kvar och blir en helhet på ett helt annat sätt än med traditionell inlärningspedagogik. Det innebär också att du alltid har dina verktyg med dig – dina upplevelser och dig själv! Resultatet av de verktygen vittnar några av våra tidigare elever om här nedan.

Helgkurser möjliggör kompetensutveckling samtidigt som du arbetar

Förutom vår introduktionskurs Fundamentals® – Essential Life Skills (som löper under 6 sammanhållna dagar), samt vår tvådagars kurs Hållbart Ledarskap (som löper över två heldagar) löper våra fasta utbildningar under ett läsår, där kurstillfällena är förlagda till helger (fredag-söndag) samt en sommarvecka i slutet på juni. Detta gör att du kan arbeta (eller studera) samtidigt som du går våra utbildningar. Varaktig förändring kräver tid. Genom att efter varje kurshelg få utrymme för reflektion, instudering och att använda dina nya kunskaper i praktiken, skapas ett varaktigt och hållbart resultat.

Exempel på områden där våra utbildningar ger goda resultat

För att få en bättre inblick i vad det innebär för företag och organisationer att ha medarbetare och ledare som går utbildning hos oss, har vi här intill listat några av de områden där användandet av psykosyntesen som verktyg skapar framgång och goda resultat. Detta är bara några av många exempel. Vi träffar er gärna för att berätta mer om hur våra utbildningar och psykosyntes som verktyg kan hjälpa er framåt som organisation och företag.

Några exempel på goda resultat av våra utbildningar med psykosyntes som verktyg

Fundamentals – Essential Life Skills för arbetsgivare

Fortfarande är begrepp som utmattningsdepression och utbrändhet en vanlig företeelse i organisationer och företag. Det är tragiskt och oerhört jobbigt för den som är utsatt personligen. Men det är också tragiskt och jobbigt för arbetsgivare och arbetskamrater. När någon blir tvungen att gå hem för sjukskrivning pga. utmattning handlar det ofta om att det har blivit för mycket, kanske både på arbetsplatsen och i privatlivet.

Det handlar ofta om människor som vill mycket, som vill göra bra resultat och som vill bli bekräftade i det de gör. Vill man mycket och är inställd på att prestera, kan det vara svårt att säga nej, att göra andra besvikna. Viljan att göra bra ifrån sig är i många fall en god egenskap, men om man inte känner sina egna gränser för när det blir för mycket kan det få förödande resultat. I en värld där omorganisationer är vardag och där det hela tiden blir mer att göra och färre som gör det, är det lätt att tappa fotfästet.

Med psykosyntesens verktyg lär vi oss att känna våra egna gränser och förstå vad det är som styr oss i vår vardag. Vi får hjälp att hitta vägar mot ett mer hållbart förhållningssätt, till oss själva och till vår omgivning, där vi kan säga ja resp. nej på ett sundare sätt. Vi blir tydligare i vad vi har för behov och vad vi förväntar oss av andra, och kan då också bli tydligare på arbetsplatsen. Att som arbetsgivare ha medarbetare som är tydliga, modiga och känner sina behov och gränser, och dessutom har en vilja att göra goda resultat, ger möjlighet för ett hållbart företag, och för alla att utvecklas i en sund riktning.

Det kan vara svårt att veta hur personlig och ”mänsklig” man ska vara i sin roll som ledare. Samtidigt som du är företagets representant gentemot medarbetarna, skall du vara medarbetarnas röst uppåt i organisationen. Du skall kunna driva igenom obekväma beslut och ändå få dina medarbetare att känna sig sedda, ha tillit till det som händer och viljan att fortsätta arbeta på ett positivt och effektivt sätt. När omorganisationerna duggar tätt och även chefen ibland har svårt att hinna med, kan detta vara en av de största utmaningarna i rollen som ledare.

Genom psykosyntesens förhållningssätt och verktyg lär du dig att våga vara rak och tydlig mot din omgivning, utan att köra över någon på vägen. Du lär dig att lyssna och reflektera utan att ta kritik eller avvikande åsikter som något personligt. Ju mer du förstår av dig själv och ditt sätt att vara, desto bättre förstår du andra människor. Du lär dig att möta det som kan väcka oro – såväl i dig själv som i dina medarbetare – utan att tappa fotfästet. Det gör att du kan möta människor på ett icke-dömande sätt och vara renare i relationen, vilket i sin tur ger utrymme för fokus och dialog – avgörande för att få goda resultat.

Många känner obehag inför att prata om svåra saker – det kan vara dåliga resultat, personliga förluster eller att t.ex. säga upp någon från sin tjänst. Genom våra utbildningar lär du dig att möta andras känslor med lyhördhet och respekt, utan att gå in i eller ta ansvar för dem. Du lär dig att förstå mer om vad som driver oss människor till olika handlingar och beteenden, och att framföra dina budskap på ett respektfullt sätt. Vi utgår från ett icke-dömande förhållningssätt och när du som ledare eller medarbetare kan ha ett samtal med den utgångspunkten, kan även svåra ämnen diskuteras utan att motparten känner sig kränkt eller hotad.

Att ha medarbetare och ledare som känner sig själva på djupet och som kan möta andra från den platsen, skapar trygghet som ger utrymme för att testa nytt och stretcha sina gränser. Med fler medarbetare som vågar vara sig själva och samtidigt respekterar andra skapar vi möjlighet för framgång!

För många är möten en belastning och i värsta fall något som ska bockas av med känslan att ”få det gjort så jag kan jobba sen”. För andra är möten en plats där kreativitet väcks och där resultatet är en känsla av att ha tagit ärendet, projektet eller organisationen ett steg framåt. Vad är nyckeln till det senare?

En av de viktigaste faktorerna är förmågan hos mötesdeltagarna att kommunicera och föra en dialog som är öppen och ärlig och på ett effektivt sätt leder framåt. Med psykosyntesen som verktyg lär du dig såväl att ha en klar och tydlig dialog som att ha modet att säga det som behöver sägas. Ju mindre ”krumbukter” och omvägar du tar desto effektivare blir dina möten – avgörande i denna värld där tiden är en bristvara.

Visst känner vi igen kommentarerna; ”det är för dålig information”, ”vad vill de egentligen ha sagt”, ”är det något de döljer”, ”det är bara en massa ord utan innehåll”, ”de säger en sak men gör en annan”, ”vi verkar inte alls förstå varandra”. Det där med att kommunicera, att ha en dialog, att göra sig förstådd såväl som förstå andra, är en konst. Ju bättre vi är på den konsten desto större chans har vi att vara effektiva och framgångsrika i det vi gör.

Psykosyntesen tillhandahåller verktyg för att vara modig och tydlig i din kommunikation med både dig själv och andra. Och att vara modig och lyhörd i att ta in och förstå vad andra vill förmedla till dig. Rak och tydlig kommunikation innebär inte att du måste vara hård och kall, tvärtom, det lär du dig också på våra utbildningar!

Nedan följer ett utdrag ur en av våra kursbeskrivningar;

”Under denna helg utforskar du modeller och verktyg för att leda grupper. Du har möjlighet att påverka och ta ansvar i alla grupper som du ingår i. Det kan handla både om grupper utan formell ledare, där alla kan bidra likvärdigt till ledarskapet, eller i situationer där du är utnämnd eller formell ledare för en grupp. Till din hjälp får du kunskap om och träning i att analysera och agera i grupprocesser, samtidigt som du själv deltar. Du lär dig om alla roller som behövs i ett skickligt samtal som leder till gemensam handling. Den som vill bidra till balans i samtalet måste själv kunna byta mellan olika positioner, när det behövs. Detta kräver kunskap, mod och träning.”

Genom att skaffa sig kunskap och praktiskt träna på att använda den, möjliggör vi för varje individ att direkt omsätta den nyvunna kunskapen till handling på arbetsplatsen. Ett gott exempel på hur den upplevelsebaserade pedagogiken ger resultat i praktiken.

Det är lätt att i sitt yrkesliv hamna i ett ”fack”. Du är duktig på t.ex. teknik och eftersom du är så duktig på det så fortsätter du att utvecklas och göra karriär inom det området. Kanske passar det dig alldeles utmärkt. Kanske skulle något annat göra att du trivdes och utvecklades ännu mer. Vi tror att ju fler delar av dig själv som du tillåter att finnas och växa, desto bättre mår du som människa. Och mår du bra som människa kan du också må bra på arbetsplatsen.

Det handlar om att bli så mycket av dig själv som du kan bli, inte bli en kopia av någon annan. Allra bäst fungerar företag och organisationer som har förmågan att dra nytta av sina medarbetares olikheter och egenskaper. Med psykosyntesen som verktyg får varje individ möjlighet att utforska sig själv och det som kanske tappats bort på vägen, det som gör skillnaden i om man känner sig tillfreds eller inte. Det som gör att du vågar kliva fram och visa vad du kan!

Oavsett i vilken typ av organisation du verkar krävs att människor och grupper kan samarbeta för att nå resultat. Varje dag träffar du förmodligen ett flertal människor som du ska samverka med och vara i relation till. För att kunna vara det på ett bra sätt behöver du först ha en bra relation till dig själv. Det är utifrån den relationen du sedan kan möta andra. Inom psykosyntesen börjar du med att utveckla relationen till dig själv för att sedan utveckla relationen till andra människor. Detta har du stor nytta av när du sedan träffar människor på arbetsplatsen.

Ju fler människor som är trygga i sig själva i en grupp, desto snabbare kan gruppen nå resultat. Alla våra utbildningar bygger på att vi arbetar såväl i grupp som enskilt. Med det arbetssättet och de erfarenheterna i botten är det lätt att skapa ett arbetsklimat där grupper och medarbetare går framåt. Träning ger färdighet, och den hjälper vi mer än gärna till med!

Inom psykosyntesen arbetar vi med att hitta vår personliga värdegrund, att förstå vad den innebär och om vi lever i samklang med den eller inte. Kanske har du ärvt värderingar från din omgivning som du inte funderat så mycket över och som styr dig på ett sätt som inte alltid är tydligt. Det kan också vara så att det som var viktigt för ett antal år sedan inte längre har samma värde för dig. Att vara medveten om och följa sina värderingar är avgörande för hur du mår. Om du inte lever i samklang med dina värderingar kommer du att bli missnöjd med både arbete och livet i övrigt.

När du är klar över dina värderingar är det lättare för dig att göra rätt val i arbetslivet – lika viktigt för individen som för arbetsgivaren!