Anmälan, villkor och avbokningsregler

Anmälan till Prova-på-dag, Mindfulness, Psykosyntesens Symbolik, Fundamentals II och Hållbart Ledarskap:

Anmälan via webbsidan eller mejl till info@psykosyntesinstitutet.se
Ange namn, adress, telefonnummer, ålder, ev. annan faktureringsadress samt eventuellt andra uppgifter som önskas för respektive kurs.

För Prova-på-dag gäller anmälan senast tre dagar innan kursstart – därefter i mån av plats
För Mindfulness, Fundamentals II och Hållbart ledarskap gäller anmälan senast två veckor innan kursstart – därefter i mån av plats

Anmälan till Fundamentals och År 1, 2, 3

Steg 1: Anmälan via webbsidan eller mejl till info@psykosyntesinstitutet.se ange vilket kursdatum du ansöker till.
Steg 2: Fyll i anmälningsblanketten för resp. kurs du söker och scanna och mejla det till info@psykosyntesinstitutet.se. Alternativ skriv in alla uppgifter i ett vanligt mejl.

Alla ansökningar behandlas konfidentiellt. Personuppgifter lagras i vårt IT -system och lämnas aldrig ut till utomstående.
Minimiålder 25 år. Plats bekräftas när ansökningsblanketten inkommit till oss. En individuell prövning görs av varje ansökan och om det finns oklarheter kan du bli kallad till en intervju på PsI innan din ansökan godkänns.
Antagning sker löpande under hela året och i den tidsordning ansökningarna kommer in.

För Fundamentals gäller anmälan senast två veckor innan kursstart – därefter i mån av plats.
För År 1, 2 och 3 gäller anmälan senast fyra veckor innan kursstart – därefter i mån av plats.

Ansökan till Terapeututbildningen

Anmälan sker till terapeutlinjen@psykosyntesinstitutet.se.
Anmälan senast fyra veckor innan kursstart – därefter i mån av plats.

Generella villkor och avbokningsregler

Vi förbehåller oss rätten att ställa in respektive kurs vid för få anmälda.
Samtliga kurser betalas mot faktura.
Kostnad för individuell egenterapi (obligatorisk År 1-5), kurslitteratur samt kost och logi på internat (Fundamentals I och II m.fl. samt sommarskola under år 1-5) ingår inte i kursavgiften.
Samtliga anmälningar som kommit in till PsI är bindande.
Vid avbokning senare än två veckor före kursstart debiteras kursavgiften till 100 %
Vid avbokning senare än en månad före kursstart debiteras 50 % av avgiften.
Vid tidigare avbokning debiteras 10 % av avgiften.
För påbörjat år debiteras full avgift.

Specifika villkor

Vi reserverar oss rätten att justera pris och utformning av framtida utbildningsår.

År 1 och 2 – Personlig utveckling

Vi förbehåller oss rätten att bedöma lämplighet för antagande till år 1 och 2.

År 3 – Inre och yttre ledarskap

Vi förbehåller oss rätten att bedöma lämplighet för antagande.

År 3, 4 och 5 – Terapeutlinjen

Vi förbehåller oss rätten att bedöma lämplighet för antagande till år 3, 4 och 5.

Håll dig uppdaterad!

right-nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Läs mer >>

Att växa och utvecklas med Psykosyntes!

Lifeforedu170x86

Läs mer om våra kurser och utbildningar!

Läs mer >>

Vem går kurs hos oss?

right-kursdeltagare

Möt några av våra deltagare!

Läs mer >>

Hållbara medarbetare och företag!

right-hallbaramedarbetare

Läs om resultaten av våra utbildningar och ta del av tre chefers berättelser!

Läs mer >>